علی ربیعی سخنگوی دولت اعلام کرد: هیچ استعفایی در حال حاضر وجود ندارد و استعفای منصور غلامی وزیر علوم و رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت به شدت تکذیب می شود./ موج