ارتباط با ما

مدیر مسئول و صاحب امتیاز:

حسین عرب نژاد

نشانی:

خیابان ستار خان – خیابان دکتر حبیب اله – کوچه ۴ – پلاک ۶ – واحد ۳
شماره تماس:

۰۹۳۰۰۶۹۰۵۸۵

نشانی پست الکترونیک:

Mihan.1.novin@gmail.com

 

 

 

 

هاست