خبر خوب / موافقت دولت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

به گزارش رکنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی با اعلام خبر تشکیل جلسه ویژه ایشان با دکتر نوبخت گفت: اکنون که دولت اراده کرده است که مواد ۱۲ و۳۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی اجرایی شود، باید کمک کنیم تادقیقا اجرا شود.
وی افزود؛ ماده ۱۲ در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی شده است و در حال حاضر در آستانه اقدام برای اجرایی نمودن ماده ۳۰ قانون برنامه ششم قرار گرفته ایم.
حاجی بابایی با اشاره به جلسه ویژه ای که با همین دستور کار و اجرای کامل ودقیق این قانون در روز چهارشنبه دوم مهر ماه جاری با دکتر نوبخت و دکتر پور محمدی داشته اند، افزود، در حال حاضر دولت وبه ویژه آقای دکتر نوبخت آمادگی کامل برای اجرایی نمودن مصوبه مجلس را دارند،
وی در ادامه تاکید کرد: باید همه مساعدت نماییم، که این اقدام که حکم قانون برنامه ششم و درخواست بازنشستگان عزیز لشکری وکشوری بوده است، محقق شود.
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس گفت، مقرر شده است از محل قانون بودجه(بند واو تبصره ۲)، همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری ولشگری در، قانون بودجه ۱۳۹۹، مستند به ماده ۱۲ قانون برنامه ششم، که ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود و ۳۲ هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص یافته است.
وی افزود: ۱۸ هزار میلیارد تومان باقیمانده برای بازنشستگان لشکری وکشوری اختصاص می یابد.
حاجی بابایی خاطر نشان کرد، برای اجرای کامل ماده ۳۰ قانون برنامه ششم، مبنی بر همسان سازی حقوق بازنشستگان مبلغ ۲۸ هزار میلیارد تومان نیاز است، از سوی دیگر اصلاحیه بند واو تبصره ۲ نیز باید انجام پذیرد.
وی گفت: در طرح مجلس برای کالاهای اساسی علاوه بر۳۰هزارمیلیاردتومان برای تامین کالاهای اساسی مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان، برای تکمیل اعتبار احکام بازنشستگان کشوری ولشگری درنظرگرفته شود، تا هم درمصوبه قانون رعایت شود و هم اعتبار لازم برای ۶ ماه پیش بینی شود.
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس تاکید کرد، از آنجا که دولت برای اجرای این قانون از ابتدای فروردین اعتبارلازم را در اختیار ندارد، این قانون از ابتدای مهرماه سال جاری اجرایی می گردد،
وی تاکید کرد: در این جلسه مقرر شد، احکام به گونه ای صادر شود، که دقت لازم در پرداخت لحاظ گردد.
حاجی بابایی گفت: درمورد تامین کالاهای اساسی نیز بحث وبررسی لازم صورت گرفت، وکلیات ان مورد توافق قرار گرفت تا هم هماهنگی بین مجلس و دولت در خصوص تامین کالاهای اساسی صورت گیرد وهم قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اجرایی شود و از سوی دیگر پروژه های عمرانی دارای اولویت با۱۰هزار میلیاردتومان افزایش درسال آینده تامین اعتبار وبهره برداری شوند.

اتفاق جدید در پرونده جنجالی جانی‌دپ و امبر هرد

منبع: رکنا