به گزارش سرویس فرهنگ وهنر خبرگزاری برنا؛  مخاطبان خبرگزاری بهترین سریال چند فصلی رسانه ملی را انتخاب می کنند و تا ساعت۱۰ روز۴ شنبه ۲۸ خرداد سریال پایتخت در صدر جدول است.
کدام یک از سریال های چند فصلی تلویزیون را پسندیدید؟
  • پایتخت : ۴۷٫۱۶%
  • ستایش : ۱۲٫۲۱%
  • بچه مهندس : ۲۵٫۸۸%
  • دردسرهای عظیم : ۴٫۷۱%
  • دودکش : ۳٫۶۸%
  • لیسانسیه ها : ۶٫۳۷