سود و تسهیلات ریالی بانک ملّت

حساب قرض الحسنه ویژه(نیکوکاران ملت) بانک ملت وجوه تودیع شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به این حساب را طبق نظر تودیع کننده وجوه و براساس شرایطی که به موجب قرارداد عاملیت منعقده فی مابین تودیع کننده و بانک معین می شود در قالب تسهیلات قرض الحسنه به اشخاص حقیقی و مؤسسات خیریه و عام

کد خبر : 1855
تاریخ انتشار : شنبه 27 مرداد 1397 - 18:03
سود و تسهیلات ریالی بانک ملّت
 • حساب قرض الحسنه ویژه(نیکوکاران ملت)

بانک ملت وجوه تودیع شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به این حساب را طبق نظر تودیع کننده وجوه و براساس شرایطی که به موجب قرارداد عاملیت منعقده فی مابین تودیع کننده و بانک معین می شود در قالب تسهیلات قرض الحسنه به اشخاص حقیقی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه اعطا می نماید.

صندوق‌های قرض الحسنه کارکنان سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسساتاشخاص حقیقی و حقوقی خیّرکه مایل به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل وجوه خود به اشخاص نیازمند می باشند لیکن امکان مدیریت کردن عملیات پرداخت تسهیلات و جمع آوری اقساط آن را ندارند یا مایل به رسمیت بخشیدن به این عملیات از طریق بانک می باشند می توانند نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه اقدام نمایند.

ویژگی های حساب قرض الحسنه ویژه(نیکوکاران ملت)حداقل مبلغ سپرده گذاری برای افتتاح این حساب: ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالحداقل مبلغ تسهیلات قابل اعطاء به هر متقاضی از محل حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه: ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 • جاری الکترونیک ملت (جام)
حساب جاری الکترونیک ملت با نام اختصاری« جام» حسابی است با ماهیت حساب های قرض‌الحسنه جاری که وجه کلیه چک‌های صادره عهده آن حساب در تمامی شعب بانک ملت در سراسر کشور و در لحظه ارائه چک به بانک، در صورت کفایت موجودی حساب، پرداخت می‌شود و کلیه وجوه واریزی به حساب درلحظه واریز، به مانده حساب اضافه می‌گردد، در نتیجه دارنده حساب جام می‌تواند همزمان با واریز وجه از آن استفاده نماید.

خدمات جام در سراسر کشور به مشتری گرامی ارائه می‌شود:

  – افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی (به‌صورت انفرادی یا اشتراکی)، حقوقی، نهادها و ارگان های دولتی، اتباع خارجی
  – وصول چک در تمامی شعب بانک ملت در لحظه ارائه چک
  – واریز آنی وجه به حساب در تمامی شعب بانک ملت بدون پرداخت کارمزد
  – تعیین شعبه خاص (به‌درخواست مشتری) برای نمایش و دریافت صورت‌حساب
  – دریافت صورت‌حساب جام از طریق مراجعه به هریک ازشعب
  – واگذاری هرنوع چک به حساب در تمامی شعب بانک ملت
  – دریافت گواهینامه عدم پرداخت چک (برگشت چک) از طریق کلیه شعب
  – انجام دستور انسداد چک درتمامی شعب بانک
  – واریز وجه به صورت گروهی به حساب ( واریزحقوق، پاداش و …کارکنان موسسات در تمام شعب سراسر کشور به صورت آنی)
  – درخواست صدور ملت کارت متمرکز (Access Card) درتمام شعب بانک سراسر کشور
  – دستیابی به حساب از طریق ملت کارت متمرکز (Access Card)
  – ایجاد نام و کد شناسه واریز کننده وجه درصورت حساب مشتریان
  – تائید مبلغ چک‌های صادره بابت حسابهای دولتی

شرایط افتتاح حساب جام

  – داشتن حداقل سن ۱۸ سال تمام شمسی یا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه
 ‏- نداشتن سابقه چک برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی
‏- حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک(ماده ۲۱ قانون صدور چک عنوان می نماید: بانک ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفر خواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری افتتاح ننمایند.
‏- نداشتن بدهی غیر جاری در شبکه بانکی
‏- معرفی فردی به عنوان وکیل برای اشخاص خاص

مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب جام

  – ارائه اصل و تصویر شناسنامه وکارت ملی عکس دار برای اشخاص حقیقی
  – ارائه اصل و تصویر گذرنامه و مجوز اقامت درایران برای اشخاص خارجی
  – ارائه اصل و تصویر اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات درج شده در روزنامه رسمی کشور و … برای اشخاص حقوقی)
  – تکمیل و امضای فرم‌های مربوطه
 • سپرده سرمایه گذاری

سپرده سرمایه‌گذارى مدت دار سپرده‌ای است که اشخاص به قصد سرمایه‌گذارى نزد بانک می‌گذارند و بانک را در به کارگیرى و استفاده از سپرده طبق مقررات پیش‌بینى شده در قانون عملیات بانکى بدون ربا ، وکیل و وصی خود قرار مى‌دهند.
در حال حاضر قبول سپرده هاى سرمایه گذاری در بانک ملت  دو گونه است:
– سپرده سرمایه‌گذارى کوتاه مدت
– سپرده سرمایه‌گذارى بلند مدت

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

– سپرده سرمایه‌گذارى کوتاه مدت به سپرده‌هایى گفته مى‌شود که حداقل براى ۳۰ روز نزد بانک باقى بماند و مبلغ سپرده نیز از حداقل مبلغ تعیین شده براى افتتاح حساب کمتر نباشد. شایان ذکر است امکان دسترسی به حساب (واریز/برداشت)علاوه بر شعب بانک،  از طریق ملت کارت متمرکز در محیط های غیر حضوری از قبیل  دستگاه های خودپردازشعب، POS، همراه بانک و خرید اینترنتی فراهم می باشد .
– ملاک محاسبه سود سپرده‌هاى سرمایه‌گذارى کوتاه مدت حداقل مانده در روز است.
– به منظور تعلق سود به سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، موجودی حساب همواره باید معادل یا بیشتر از حداقل مبلغ تعیین شده باشد.
– در حال حاضر سود سپرده هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت پس از تامین وجه، و با رعایت ماندگاری حداقل ۳۰ روز متوالی محاسبه شده و در روز مورد نظر مشتری، به حساب وی واریز می شود.
– برای روز افتتاح حساب، سود در نظر گرفته می‌شود.
– برای روز بستن حساب، سود در نظر گرفته نمی‌شود.
– حداقل مبلغ افتتاح حساب و تعلق سود و نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به شرح جدول ذیل می‌باشد:
حداقل مبلغ براى افتتاح سپرده
حداقل مبلغ برای تعلق سود
نرخ سودسپرده(درصد درسال)
۱۰۰،۰۰۰ ریال
۵۰۰،۰۰۰ ریال
۱۰%
– سن قانونى برای گشایش این حساب ۱۸ سال تمام است.
– برداشت، واریز، انسداد حساب و مبلغ یا بستن حساب در همه شعب ممکن است.

سپرده سرمایه‌گذارى بلندمدت

سپرده سرمایه گذارى بلندمدت سپرده‌اى است که حداقل براى مدت یک سال نزد بانک باقى بماند و مبلغ سپرده از مبلغ تعیین شده براى افتتاح سپرده کمتر نباشد.  بانک ملت استرداد اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را طبق قرارداد منعقده تعهد می‌نماید.
حداقل مبلغ براى افتتاح سپرده و نرخ سود على‌الحساب در سال جاری به شرح جدول ذیل است:
حداقل مبلغ براى افتتاح سپرده
نرخ سود سپرده
۱،۰۰۰،۰۰۰
۱۵%
در حال حاضر سود سپرده هاى سرمایه گذارى بلند مدت پس از تامین وجه، و با رعایت ماندگاری حداقل ۳۰ روز متوالی محاسبه شده و در روز تعیین شده توسط مشتری، به حساب اعلام شده از سوی وی ، واریز می شود.

شرایط گشایش حساب

– سن قانونى برای گشایش این حساب ۱۸ سال تمام است.
– متقاضى این نوع سپرده ، باید یک حساب(جاری، پس انداز، کوتاه مدت) برای واریز سود، به بانک معرفى کند.
– این نوع سپرده در صورت بستن حساب قبل از سررسید مشمول ضوابط و مقررات ویژه ای مى‌شود که مشتری باید به شرح مندرج در قرارداد مربوطه ، مورد آن را با دقت مطالعه و امضاء کند.
– تمدید این گونه سپرده‌ها براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر بوده و بانک راساً در سر رسید سپرده ، نسبت به تمدید آن اقدام می نماید.
– در صورت تمدید سپرده سرمایه‌گذارى بلندمدت، این سپرده به عنوان سپرده جدید تلقى و مشمول ضوابط و مقررات اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مربوط به سالِ تمدید مى‌شود.
– چنانچه تمام یا قسمتى از سپرده سرمایه‌گذارى بلندمدت زودتر از موعد مقرر از سوی سپرده گذار مطالبه شود، نرخ سود علی‌الحساب پرداختی به مشتری متناظر با سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت (در حال حاضر ۱۰ درصد) خواهد بود.
– درصورت مطالبه مبلغ سپرده قبل از ۳۰ روز، به سپرده یا مبلغ مطالبه شده سود تعلق نمی‌گیرد.

انتقال سپرده‌هاى سرمایه گذارى بلندمدت

در بانک ملت امکان انتقال سپرده‌هاى سرمایه‌گذارى بلندمدت به سایر اشخاص (بستگان درجه یک صاحب سپرده) فراهم است که در این ارتباط انتقال دهنده (صاحب حساب) و انتقال‌گیرنده به شعبه افتتاح کننده مراجعه و اقدامات زیر را انجام مى‌دهند:

۱. تکمیل فرم درخواست انتقال
۲. ظهر نویسى برگ سپرده توسط انتقال دهنده و امضای آن توسط انتقال‌دهنده، انتقال‌گیرنده و بانک
۳. معرفى حساب برای واریز سود توسط انتقال گیرنده و تسلیم برگ سپرده به وى توسط بانک
 • اوج ملت

بانک ملت در راستای پاسخگویی به نیاز مشتریان خود و بنابر اصل مشتری محوری، سپرده ای را تحت عنوان اوج ملت طراحی نموده که دراین سپرده شما می توانید با افتتاح حساب های ویژه اوج ملت (شامل کوتاه مدت عادی یا جاری بدون دسته چک) و پس از طی حداقل مدت زمان تعیین شده از زمان افتتاح سپرده و مطابق با امتیاز متعلقه، از اولویت دریافت تسهیلات در بانک ملت با نرخ های ویژه بهره مند شوید.
شرایط طرح اوج ملت
حداقل مبلغ سپرده گذاری جهت دریافت امتیاز
یک میلیون ریال
حداقل دوره سپرده گذاری جهت بهره مندی از اولویت اعطای تسهیلات ۱۲۰روز به شرط حداقل مبلغ سپرده گذاری
مبنای محاسبه امتیاز هر یک ریال در هر روز یک امتیاز
مبنای محاسبه تسهیلات (امتیاز نهایی حساب (در روز پرداخت تسهیلات)) تقسیم بر (مدت باز پرداخت تسهیلات (به ماه) ضربدر ۱۰)
حداقل و حداکثر مبلغ تسهیلات حداقل تسهیلات ۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال
مدت بازپرداخت تسهیلات حداکثر ۳۶ ماه برای کارت اعتباری
حداکثر ۴۸ ماه برای فروش اقساطی خرید کالا
نرخ سود تسهیلات ۱۰ درصد برای دارندگان حساب جاری بدون دسته چک
۱۶ درصد برای دارندگان حساب کوتاه مدت عادی
وثایق حسب نظر کمیته اعتباری شعبه

سایر ویژگی های طرح

۱. امکان انتقال امتیاز حساب به بستگان درجه یک (پدر ، مادر ، همسر ، فرزند) برای مشتریان دارای حساب حقیقی
۲. روش های متنوع سپرده گذاری هم بصورت یکجا وهم بصورت تدریجی
۳. عدم مسدودی سپرده مشتری پس از دریافت تسهیلات
۴. در این طرح، علاوه بر اشخاص و مشتریان حقیقی، مشتریان حقوقی نیز می توانند با سپرده گذاری اوج ملت از مزایای این طرح جهت پرسنل خود بهره مند گردند.
 • خدمت پرنیان

هر خانمی در زندگی خود به دنبال هدفی است. برخی به فکر آینده، برخی در لحظه زندگی می کنند، عده ای به دنبال خرید کردن و عده ی دیگری به فکر سلامت خود و خانواده خویش هستند. بدین منظور سعی کردیم در قالب یک بسته محصولات و خدمات مالی، بتوانیم به تمامی این نیازها پاسخ دهیم.در این راه تمام نیازهای شما رو بررسی کردیم، با خود شما صحبت کردیم و بر اساس مشورت های که شما به ما داده اید چندین محصول را طراحی کردیم که متناسب با سبک زندگی شما است. ما تمامی جوانب را بررسی کردیم و شما را لایق بی نظیر بودن می دانیم. پیشنهاد ما تنها بسته ی محصولات پیش رو نیست. منتظر محصولات بهتر وکاملتر باشید. خبرهای هیجان انگیزی در راه است…

محصولات و خدمات

سپرده کوتاه مدت پرنیان و پرنیان کارت ملت

بدون شرایط خاص و محدودیت سنی
کارت اعتباری تجدید ناپذیر
– نوع کارت: تجدید ناپذیر
– نحوه ی بازپرداخت: تقسیطی (حداکثر در ۳۶ ماه با اقساط ماهانه )
– وثیقه: مسدودی سپرده/ سپرده های مدت دار نسبت به اصل و فرع تسهیلات
– سقف کارت:حداکثر معادل ۷۰% مبلغ سپرده/سپرده های مدت دار مشتری تا سقف ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
بیمه عمر و سرمایه گذاری
– مدت بیمه نامه: حداقل ۵ سال و حداکثر ۳۰ سال
– مبلغ حق بیمه پرداختی: سالانه مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال به صورت یکجا یا در ۱۲ قسط ماهانه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریالی
– نرخ سود علی الحساب تضمینی: ۱۶% روز شمار
– سود مشارکت در منافع: ۹۰%
– دستیابی به اندوخته تضمینی حداقل ۲،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالیپس از ۳۰ سال بدون احتساب سود مشارکت در منافع
– پوشش سرمایه عمر: ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
– بدون نیاز به انجام معاینات پزشکی
– امکان دریافت تسهیلات پس از پایان سال دوم تا ۹۰% میزان اندوخته بدون نیاز به ضامن ، وثیقه و تشریفات بانکی ( منوط به ایفای تعهدات مشتری)
– صرفا برای مشتریان زیر ۴۵ سال تمام و تبعه ایران

بیمه درمان تکمیلی

– مدت بیمه نامه: یک سال(از ابتدای ماه آتی انعقاد قرارداد )
– حق بیمه پرداختی: سالانه ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال به صورت یکجا
– هزینه های بستری و پوشش های اضافی ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
– فرانشیز: ۳۰% کلیه هزینه های درمانی
– صرفا برای مشتریان زیر ۴۵ سال تمام و تبعه ایران
 • مهر ماندگار، حسابى نه فقط براى شما

همه ما مایلیم براى زمانى که در کنار عزیزانمان نیستیم آنها آسایش داشته باشند و از این رو بخواهیم مبالغى را به افراد مورد نظر خود اهدا نموده ولی در زمان حال آن را مدیریت کنیم.
بانک ملت در کنار شماست تا پاسخ گوى این نیاز باشد.

حساب مهر ماندگار

با افتتاح این حساب اشتراکى بین شما (مهرگذار) و شخص مورد نظرتان (مهرپذیر یا مهر پذیران) با مشخص کردن سهم هر یک در زمان افتتاح حساب، علاوه براین که حق برداشت موجودى حساب در زمان حیات با شما خواهد بود، در زمان پس از شما هدایاى نقدیتان به سادگى قابل انتقال به آنها خواهد بود.

ویژگی هاى حساب مهر ماندگار 

 – حق برداشت از حساب در زمان حیات منحصراً در اختیار مهرگذار مى‌باشد.
 – اشخاص حقوقى (مانند موسسات خیریه، آموزشى، درمانى و … ) مى‌توانند به عنوان مهرپذیر معرفى شوند.
 – این حساب فقط با حضور مهرگذار و مهر پذیران (و یا نماینده رسمى اشخاص حقوقى) در تمام شعب بانک افتتاح می‌شود.
 – این حساب یکى از انواع حساب‌هاى قرض الحسنه پس انداز، سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت عادى، کوتاه مدت ویژه و بلند مدت الکترونیک است.

شرایط و مدارک مورد نیاز برای گشایش حساب

 – دارا بودن حداقل ۱۸ سال تمام براى مهر گذار
 – اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملى عکس دار مهرگذار و مهرپذیر
 – ارائه معرفى نامه رسمى و اصل و تصویر اساسنامه، آگهى تأسیس و آخرین تغییرات چاپ شده در روزنامه رسمى کشور براى اشخاص حقوقى
 – رجوع به یکى از شعب بانک ملت برای تکمیل و امضاى فرم‌هاى مربوطه
با حساب مهر ماندگار مى‌توانید براى تمام کسانى که دوستشان دارید (اعضاء خانواده، بستگان، آشنایان …) هدیه‌اى برجای گذارید و یا مبالغ اهدایى خود را در زمان حیات خود به تمام موسسات و سازمان ها (مدارس، دانشگاه‌ها، پرورشگاه‌ها، کتابخانه‌ها، موسسات فرهنگى، سازمان‌هاى خیریه و بشر دوستانه …) اهدا نمایید، تا در زمانى که نیستید نام نیکتان لبخند بر لبان دیگران بنشاند.
 • سپرده سرمایه‌گذاری احسان ملت

شما نیکوکاران محترم می‌توانید به منظور مشارکت در امور خیریه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند جامعه اقدام به افتتاح حساب سپرده احسان ملت نمایید.
بر این اساس خیرین گرامی می‌توانند ضمن مراجعه به یکی از شعب بانک ملت، یک فقره سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار (کوتاه‌مدت ویژه و یا بلندمدت) افتتاح نموده و سپس شماره حساب سازمان‌ها و مؤسسات خیریه مورد نظر را برای واریز سود متعلقه معرفی نمایند.
شما نیکوکار عزیز، صاحب اصل مبلغ سپرده احسان ملت بوده و صرفاً سود ناشی از سپرده‌گذاری را به موسسه/ سازمان خیریه مورد نظر واگذار می‌نمایید.
 • خدمات ویژه مشتریان مهان

در شمار بزرگان باشید

چنانچه در شمار مشتریان مهان بانک ملت قرار گرفته باشید، می‌توانید از خدمات و امکانات ویژه‌ای که بانک برای این دسته از مشتریان خود در نظر گرفته است استفاده نمایید. مشتریان مهان گروهی از مشتریان بانک هستند که به واسطه اعتماد دوجانبه و تعامل دو سویه موجود خود را ملزم به ارائه خدماتی متمایز به ایشان می‌دانیم.

چگونه مهانی شویم؟

اگر معدل سپرده‌های شما در یک دوره سه ماهه به یکی از مبالغ درج‌شده در جدول زیر می‌رسد، به شعبه خود (شعبه‌ای که بیشترین ارتباط مالی را با آن دارید)، بیایید و مهانی شوید.
جاری
پس انداز
کوتاه مدت بلند مدت
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
همین عکس، همین ۱۷۰هزار تومان!
البته معمولاً بیشتر مشتریان سپرده‌های خود را در ترکیبی از انواع حساب‌های بالا نگهداری می‌نمایند، برای این دسته از مشتریان معدل سپرده‌های موجود در هریک از حساب‌های ایشان جداگانه محاسبه شده و با اعمال ضرایبی با هم جمع می‌شوند تا مشتری حتی‌المقدور امکان قرار گرفتن در گروه مشتریان مهان را به دست آورد.
ضرایب مربوطه و مبالغ جدول فوق در دوره‌های متناوب بازنگری می‌شود.

خدمات ویژه مهان

خدمات بانکی ویژه مهان
 خدمات بیمه‌ای ویژه مهان
اولویت در دریافت خدمات حضوری
بیمه درمان تکمیلی رایگان
کارت ویژه مهان تخفیف در بیمه‌های خودرو
دسته چک ویژه مهان
تخفیف در بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری
تخفیفات کارمزدی تخفیف در بیمه‌های مسئولیت
 تخصیص توکن رایگان تخفیف در بیمه آتش‌سوزی
شرایط ویژه در تخصیص صندوق امانات الکترونیکی تخفیف در سایر بیمه‌ها
شرایط ویژه در تخصیص پایانه فروشگاهی

اولویت در دریافت خدمات حضوری

همیشه یک گام جلوتر از دیگران هستید.

مهان که باشید با ارائه کارت شناسایی و ملت کارت مهان خود به هر یک از شعب بانک درخواست شما با اولویت توسط یکی از کارکنان خبره شعبه به انجام رسیده و تحویل می‌گردد. مهان که باشید همیشه یک گام جلوتر از دیگران خواهید بود.
وقتی مهان باشید درخواست پوز فروشگاهی شما هم با اولویت بررسی خواهد شد. مشتریان مهان را در صف انتظار دریافت پایانه پوز فروشگاهی نمی‌گذاریم.
اعتبار شما ارزشمند است، پس شما برای دریافت پوز فروشگاهی GPRS، نیازی به مسدودی ودیعه در حساب نخواهید داشت.

کارت ویژه مهان

متمایز خواهید بود.

ملت‌کارت‌های شما با طرح خاصی طراحی شده است تا شناسایی و ارائه خدمت به شما توسط همکاران ما در شعب ساده‌تر و سریع‌تر صورت پذیرد. این کارت‌ها به شما کمک خواهند کرد دسترسی بیشتری به حساب خود داشته باشید.

دسته چک ویژه مهان

نماد اعتبار

اگر بخواهید طرح و رنگ دسته‌چک‌های شما با سایر مشتریان متفاوت می‌شود. بر روی جلد دسته‌چک‌های مهان لوگوی مهان، نشان ویژه بودن و اعتبار شما نزد بانک خودتان خواهد بود. با دسته چک مهان اعتبارتان را به طرف‌های تجاری خود نشان دهید.

تخفیفات کارمزدی

مشتریان مهان در استفاده از خدمات بانکی و پرداخت کارمزدها از تخفیفات ویژه خود برخوردارند. بیشترین میزان تخفیفات مجاز بانک مرکزی را برای شما در نظر گرفته‌ایم.

تخصیص توکن یک بار رمز رایگان

توکن یک بار رمز سخت‌افزاری است که به کمک آن می‌توانید نقل و انتقالات مالی خود را از طریق اینترنت‌بانک ملت انجام دهید. توکن یک بار رمز در صورت درخواست شما به صورت رایگان در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

بیمه درمان تکمیلی رایگان

شما در پوشش بیمه درمان تکمیلی هستید.

اگر بخواهید می‌توانید به طور رایگان از پوشش بیمه درمان تکمیلی برخوردار شوید. در این صورت کارت CIP ویژه مشتریان مهان را دریافت خواهید نمود و پس از آن هزینه‌های دوران بستری شما افزون بر سهم بیمه‌گر اول تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال در سال (در خصوص بیمه‌نامه‌های صادرشده در سال ۱۳۹۶ تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال)، قابل پرداخت خواهد بود.
برای آگاهی بیشتر از پوشش‌های بیمه‌ای خود، مراکز طرف قرارداد و چگونگی استفاده از مزایای بیمه‌نامه درمان تکمیلی خود به بروشور داخل پاکت کارت، تارنمای بیمه ما به نشانی www.bimehma.com و یا شعب بانک ملت مراجعه نمایید.

تخفیف ویژه مشتریان مهان در بیمه‌ خودرو

شما از بالاترین درصد تخفیف برخوردار هستید.

با پیوستن شما به گروه مشتریان مهان، شرکت بیمه ما بالاترین سطح تخفیفات ممکن در بیمه خودرو را برای شما در نظر خواهد گرفت. شما می‌توانید برای بیمه شخص ثالث خودروی خود افزون بر تخفیفات عدم خسارت حداکثر از ۱۵% تخفیف ویژه مهان برخوردار شوید.
همچنین در بیمه بدنه خودروی خود، افزون بر تخفیف‌هایی که برای عدم خسارت و صفر بودن خودرو دریافت می‌کنید، در صورت پرداخت نقدی حق بیمه، حداکثر از ۴۰% و در صورت پرداخت اقساطی آن حداکثر از ۳۰% تخفیف اضافی برخوردار می‌شوید.

شرایط ویژه مشتریان مهان در بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری

افزون بر آنچه خواسته‌اید دریافت خواهید کرد.

با پیوستن شما به گروه مشتریان مهان، شرکت بیمه ما شرایط ویژه‌ای را در بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری برای شما در نظر خواهد گرفت. شما می‌توانید با خرید بیمه‌عمر و سرمایه‌گذاری از یک بیمه‌نامه آتش‌سوزی دفترچه‌ای رایگان بهره‌مند شوید.
همچنین در خرید بیمه عمر مانده بدهکار نیز از تخفیفاتی به شرح زیر برخودار خواهید شد.
رده سنی بیمه شونده مهان
تعرفه حق بیمه
رده سنی ۲۵ تا ۳۵ سال
برابر با حق بیمه ۲۵ سال
رده سنی ۳۵ تا ۴۵ سال برابر با حق بیمه ۲۵ سال
رده سنی بالاتر از ۴۵ سال برابر با تعرفه‌های مربوطه

تخفیف ویژه مشتریان مهان در بیمه‌های مسئولیت

شما از بالاترین درصد تخفیف برخوردار هستید.

با پیوستن شما به گروه مشتریان مهان، شرکت بیمه ما بالاترین سطح تخفیفات ممکن در بیمه‌های مسئولیت را برای شما در نظر خواهد گرفت. شما برای خرید بیمه‌نامه مسئولیت از ۲۰% تخفیف ویژه مهان برخوردارید.

در بیمه مسئولیت آتش‌سوزی در قبال همسایگان نیز شرکت بیمه ما، تخفیفی تا سقف ۳۰% را در نظر گرفته است.
تخفیف ویژه مشتریان مهان در بیمه آتش‌سوزی
شما از بالاترین درصد تخفیف برخوردار هستید.
با پیوستن شما به گروه مشتریان مهان، شرکت بیمه ما بالاترین سطح تخفیفات ممکن در بیمه آتش‌سوزی را برای شما در نظر خواهد گرفت. شما برای خرید بیمه‌نامه آتش‌سوزی منازل مسکونی از سقف ۴۰% تخفیف ویژه مهان برخوردار هستید.
 • خدمت پرداخت ویژه

این پردازش نوعی دستور پرداخت است که به کمک آن سازمان و یا شرکت متقاضی بدون نیاز به طی کردن مراحل صدور چک، امکان پرداخت وجه از حساب خود به غیر را فراهم می کند.
جهت استفاده از این خدمت باید سازمان متقاضی ضمن تخصیص کد شناسه منحصر به فرد به ذی نفع، دیگر مشخصات وی را (نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، کد ملی و نام پدر) همراه مبلغ مورد نظر جهت پرداخت به بانک ارائه کند.
در این صورت ذی نفع می تواند صرفاً با مراجعه به هر یک از شعب بانک ملت و ارائه کارت ملی و دستور پرداخت صادره توسط سازمان، وجه مورد نظر را دریافت نماید. به طور مثال پرداخت سود سهام داران شرکت های مختلف، پرداخت خسارت بیمه به بیمه گذاران و … از طریق این خدمت انجام می شود.

مزایای طرح پرداخت ویژه

  – درصد اطمینان بالاتر نسبت به سایر روش های پرداخت
  – امکان صدور دستور پرداخت بدون محدودیت در تعداد و بدون نیاز به صدور چک
  – رفع مشکلات ناشی از وجود امضاهای مختلف در هنگام صدور چک
  – امکان ارائه گزارش های متنوع در سطوح دسترسی مختلف.
 • طرح متخصصین

بانـک ملـت با توجه به تخصص، رشته تخصصی و سطح درآمد و توان بازپرداخت اقساط جهت متخصصیـن و صاحبـان مشـاغل دارای مجوز بشرح گروههـای مندرج در جدول ذیل ، تسـهیلاتی جهت رفع نیاز آنان در تامین مواد اولیه و ابزار کار مصرفی و تجهیزات مورد نیاز و … در نظـر گرفتـه کـه بر اساس مبالغ ابلاغی به شبکه به متقاضیـان محتـرم واجد شرایط اعطا می گردد.

گروه هدف و سقف تسهیلات

گروه هدف: شامل کلیه اشخاص حقیقی فعال در بخش های پزشکی و رشته های مرتبط و بخش غیرپزشکی مطابق جدول ذیل که به صورت مستقل فعالیت می نمایند یا از طریق انعقاد قرارداد با مراکز مرتبط پزشکی(مانند کلینیک ها، بیمارستان و …) مشغول به فعالیت می باشند.

سقف فردی و نوع  تسهیلات (سرمایه در گردش و سرمایه ثابت) به مشمولین طرح

بر اساس نوع تخصص مشمولین گروه هدف و همچنین نوع عقد مورد استفاده، میتوانند از مبلغ  ۹۰۰ میلیون ریال تا ۱۱.۰۰۰ میلیون ریال از تسهیلات طرح حاضر بابت خرید مواد مصرفی، تجهیزات و علاوه بر آن خرید مطب و جعاله تعمیر مطب  استفاده نمایند .

موضوع و نوع تسهیلات

 • سرمایه در گردش:  جهت خرید مواد و ملزومات مصرفی .
 • سرمایه ثابت:
جهت خرید تجهیزات کامپیوتری و اداری، دستگاه ها و ابزارکار متناسب با نوع تخصص هر یک از متقاضیان و سایر لوازم مورد نیاز
-تسهیلات تعمیر مطب و محل فعالیت
-تسهیلات خرید محل فعالیت‏‏‏/ مطب جهت گروه هدف پزشکی

نرخ سود، مدت تسهیلات

نرخ سود بر اساس مدت بازپرداخت بشرح ذیل می باشد:
شرح
نرخ سود
حداکثر مدت (ماه)
حداکثر فاصلۀ اقساط (ماه)
مشارکت مدنی‏‏‏‏‏- سرمایه در گردش طرح متخصصین
نرخ نافذ در زمان انعقاد قرارداد (در حال حاضر ۱۸%)
۱۲ یکجای ۳ الی ۱۲ ماه
فروش اقساطی‏‏‏‏‏- سرمایه ثابت طرح متخصصین ۴۸ ۳
جعاله تعمیر مطب و محل فعالیت ‏‏‏‏‏- طرح متخصصین گروه پزشکی ۶۰ ۱
فروش اقساطی خرید مطب ‏‏‏/ محل فعالیت‏‏‏- مشتری عادی ۴۸ ۱
فروش اقساطی خرید مطب ‏‏‏/ محل فعالیت‏‏‏- مشتری مهان ۴۸ ۱
مشارکت مدنی مشروط به تحقق موضوع مشارکت  – سرمایه ثابت نرخ نافذ در زمان انعقاد قرارداد (در حال حاضر ۱۸%) بعلاوه نرخ مستتر ۴۸ ۱
مشارکت مدنی مشروط به تحقق موضوع مشارکت – سرمایه  در گردش ۱۲ ۱
مشارکت مدنی مشروط به تحقق موضوع مشارکت – خرید مطب ‏‏‏/محل فعالیت ۴۸ ۱
مرابحه – سرمایه در گردش طرح متخصصین نرخ نافذ در زمان انعقاد قرارداد (در حال حاضر ۱۸%) ۱۲ ۱
مرابحه – سرمایه ثابت  طرح متخصصین
۳۶ ۱
وام سهام عدالت چقدر است؟
توضیح ۳ ) در حالت مشارکت مدنی مشروط به تحقق موضوع مشارکت ، مشتری باید با توجه به قوانین جاری در زمان عقد قرارداد ، علاوه بر نرخ قرارداد ، نرخ مستتر مورد نیاز را نیز تامین نماید .
تذکر۴) در خصوص پزشکانی که دارای قرارداد همکاری با مراکز پزشکی مرتبط  بوده و از تجهیزات و ابزار کار متعلق به خود استفاده می نمایند، مدت بازپرداخت تسهیلات می بایست از مدت قرارداد همکاری بیشتر نباشد.
 • اعطای تسهیلات قرض الحسنه در خصوص آزاد سازی زندانیان جرائم غیر نقد

کسی که در راه برآوردن نیاز برادر دینی خود گام بردارد، مانند کسی است که میان صفا و مروه سعی می‌کند؛ و کسی که نیاز او را برآورد، مانند کسی است که در جنگ بدر و احد در راه خدا به خون خود آغشته شده‌باشد.
امام جعفر صادق(ع)
همه می‌دانند که در بند ماندن مددجویان بدهکار (به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه ناشی از جرایم غیرعمد آسیب‌های اجتماعی جدی به دنبال‌دارد؛ از این‌رو دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور پیش‌گیری از نابسامانی‌های اجتماعی و کاستن آسیب‌های مذکور و برای یاری‌رساندن به خانواده‌های این گونه زندانیان، از سیستم بانکی خواسته است که افزون بر کمک‌های مردمی، از راه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به این‌گونه مددجویان مقدمات آزادی ایشان را فراهم‌کند.
بانک ملت که همواره در کارهای خیرخواهانه و خداپسند پیش‌قدم بوده است، در این میان نیز گوی سبقت از سایربانک‌ها ربوده، نظر به تکلیف معنوی در حوزه‌های اجتماعی، اعطای تسهیلات مذکور را پذیرفته و با انجام هم‌آهنگی های لازم دستورالعمل اجرایی سالیانه را به‌شرح زیر به واحدهای اجرایی تابع ابلاغ می‌کند.

هدف طرح

اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجویانی که ناخواسته و براثر غفلت جرایمی همچون قتل و جرح غیرعمد و جرایم مالی (به‌جز اقسام اختلاس و کلاه‌برداری) مرتکب و به‌ادای دین محکوم شده‌اند، پس از آنکه ستادهای دیه استان‌ها ایشان را به بانک ملت معرفی می‌کنند.دامنه جغرافیایی

پرداخت تسهیلات در همه استان‌ها توسط مدیریت شعب بانک ملت از طریق شعب عامل انجام می‌شود.

نوع وثایق و تضمین مورد نیاز

وثیقه این‌گونه تسهیلات، باید یکی یا ترکیبی از وثایق مجاز و مورد قبول بانک (مانند وثایق ملکی و سفته‌های معتبر) باشد.

مراحل گردش‌کار

  – صدور معرفی‌نامه ستاد دیه به‌عنوان مدیریت شعب بانک ملت (برحسب مورد شعب عامل)؛
  – تکمیل پرونده و تنظیم پیشنهاد اعتباری تسهیلات مذکور تا سقف تعیین‌شده در چارچوب مقررات و حدود اختیارات مربوط به تسهیلات؛
  – صدور مصوبه و اخذ وثایق از مشتری (بدهکار، زندانی معسر)؛
  – انعقاد قرارداد با مشتری (بدهکار، زندانی معسر)؛
  – صدور چک بانکی مربوط به تسهیلات در وجه”دایره اجرای احکام دادگستری استان”؛
  – بازپرداخت اقساط تسهیلات در سررسیدهای مقرر توسط مشتری (بدهکار، زندانی معسر)؛
  – تسویه تسهیلات.
شماره حساب واریز کمک‌های مردمی: ۷۴/۷۴ (حساب جام، شعبه مستقل مرکزی، به‌نام”ستاد دیه”)
 • اجاره به شرط تملیک
یکی دیگر از تسهیلات اعطایی بانک‌ها اجاره به شرط تملیک است. اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط می‌شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط قرارداد، عین مستاجره را مالک شود.
بانک به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، ساختمان و مسکن، بازرگانی و کسب و کار و مصرف کالاهای بادوام (ساخت داخل کشور) به عنوان موجر مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک می‌‌کند.
بانک منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیرمنقول را خریداری و به‌صورت اجاره به‌شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار می‌دهد.
در این عقد، مدت قرارداد با توجه به عمر مفید اموال که قرار است به‌صورت اجاره به شرط تملیک واگذار شود، متغیر است.
نرخ سود، در حال حاضر همان نرخ سود عقود مبادله‌ای است که سالیانه بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ می‌کند.
 • مشارکت مدنى

مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی است. طبق تعریف، مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. متقاضیان می‌توانند با توجه به کارایی این عقد از تسهیلات بانکی استفاده نمایند. در موارد زیر می‌توان از عقد مشارکت مدنی استفاده نمود:
  – تولید و فروش محصول
  – واردات ماشین آلات، مواد اولیه و ابزار کار
  – واردات کالا به قصد فروش
  – صادرات کالا
  – بازرگانی داخلی
  – احداث مسکن انفرادی و انبوه سازی
– بخش خدمات
برای انجام معامله مشارکت مدنی موضوع معامله، سرمایه لازم برای مشارکت، وثایق و بهای کالا و هزینه‌های تقریبی و قیمت تمام شده، قیمت فروش و نحوه آن، نسبت سهم سود بانک و متقاضی باید مشخص شود.
مدت قرارداد مشارکت مدنی با توجه به اقتضای فعالیت موضوع قرارداد به تشخیص بانک و موافقت شریک در ابتدای قرارداد، معین می‌شود و حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی هشتاد درصد کل سرمایه است.

مدارک مورد نیاز

– درخواست کتبی مشتری

-مدارک شناسایی متقاضی

درخصوص اشخاص حقیقی: اصل شناسنامه، رونوشت شناسنامه، مجوز نوع فعالیت

درخصوص اشخاص حقوقی: اساسنامه، شرکت نامه، آگهی روزنامه رسمی ‌و آخرین تغییرات روزنامه رسمی

– در صورتی که کالای مورد مشارکت وارداتی باشد، پیش فاکتور مربوط به سفارش کالا و رونوشت مجوزهای لازم برای آن.
– سایر مدارک و مستندات مستدل مربوط به انجام معامله و سرمایه‌گذاری موضوع مشارکت که براساس نظر مرجع تصویب‌کننده اعتبار ضروری است و وقوع مشارکت را ثابت می‌کند.

مراحل انجام کار

۱. اخذ درخواست کتبی متقاضی و مدارک مربوطه
۲. بررسی درخواست متقاضی و تصویب اعتبار حسب اختیارات تفویضی توسط مراجع ذی‌صلاح
۳. انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و پرداخت سهم‌الشرکه
۴. نظارت بر انجام موضوع مشارکت توسط بانک
۵. تسویه و اتمام موضوع مشارکت
 • مضاربه
مضاربه، یکی دیگر از عقود معین قانون مدنی است که به موجب آن تسهیلات لازم در اختیار اشخاصی که در امر تجارت و بازرگانی اشتغال دارند قرار می‌گیرد.
عقد مضاربه در تعریف به قراردادی اطلاق می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می‌گردد، با قید این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله، هر دو طرف شریک باشند. بانک به عنوان مالک، سرمایه نقدی را در اختیار عامل (شخص حقیقی یا حقوقی) قرار می‌دهد. این سرمایه می‌تواند به صورت یک جا یا برحسب نیاز به تدریج در اختیار استفاده کننده از تسهیلات قرارگیرد.
نکته قابل ذکر این که قرارداد مضاربه مربوط به امور بازرگانی داخلی و خارجی است. با این وصف، بانک‌ها در مورد واردات، مجاز به انعقاد قرارداد مضاربه با بخش خصوصی نیستند. مدت قرارداد حداکثر یک سال از زمان انعقاد تا تسویه کامل موضوع قرارداد است.

مدارک اساسی مورد نیاز

اشخاص حقیقی

    – داشتن حساب بانک ملت
    – درخواست متقاضی
    – پروانه کسب یا مجوز صنفی مجاز و معتبر
    – اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی
    – کپی سند مالکیت یا اجاره نامه محل کسب
    – داشتن وثائق معتبر و ارائه به بانک
    – سایر مدارک مورد نیاز ( بر حسب مورد، پس از مراجعه به شعبه تعیین می‌شود)

اشخاص حقوقی

    – داشتن حساب بانک ملت
    – درخواست متقاضی
    – تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیران شرکت
    – مجوز صنفی معتبر که حاکی از انجام کار بازرگانی و تجارت (خرید و فروش کالا) باشد.
    – اساس نامه
    – اظهارنامه مالیاتی
    – آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی
    – صورت های مالی
    – کارت بازرگانی برای واردات
    – داشتن وثایق معتبر
    – سایر مدارک و مستندات و مجوزها (پس از مراجعه به شعبه تعیین می شود)

مراحل انجام کار

۱. تحویل درخواست متقاضی همراه با مدارک مربوط به شعبه
۲. بررسی درخواست متقاضی به منظور امکان تصویب از سوی مراجع ذی صلاح بانک
۳. اخذ وثیقه
۴. انعقاد قرارداد مضاربه
۵. صدور چک تسهیلات به تصویب رسیده

بازدیدها: 294

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

هاست