نقص‌ها و امیدهای تبلیغات محیطی در ایران

حدود یک قرن از آغاز عصر مدرن تبلیغات در ایران می‌گذرد و حالا این پیرمرد صد ساله در آستانه تحولی بنیادین قرار دارد. می‌گویم در آستانه یک تحول بنیادین، زیرا معتقدم هنوز هسته اصلی و بنیاد تبلیغات در ایران چنان که باید و شاید تغییر نکرده و الگوها و مبانی آن کمابیش بر همان سبک

هر رسانه ای برای رسيدن به اهداف خود بايد سياست هايی را در نظر بگيرد. رسيدن به اين اهداف مستلزم مشاركت مردم و مداخله آنها با رسانه های ديجيتالی است. مسئولان مجله خبری ميهن نوين قصد دارند در اين صفحه تحقيق هايی در خصوص مشاركت مردم با سازمان های مختلف در شهر تهران انجام دهند

هاست