‌‌شهردار منطقه یک در وبینار بررسی تجارب احیای خانه موزه های مشاهیر تهران:
‌‌شهردار منطقه یک در وبینار بررسی تجارب احیای خانه موزه های مشاهیر تهران:
خانه هایی که قابلیت تبدیل شدن به خانه موزه را دارند از موضوعات مهم منطقه یک بوده که در صیانت از آنها هیچ تردید وجود ندارد و باید شناسنامه دار و همچنین مولد باشند.
با حضور عضو شورای شهر تهران صورت گرفت:
رونمایی آنلاین از پانزده پلاک نامگذاری شده به نام شهدا در منطقه پنج
همزمان با اعیاد رجبیه و میلاد مسعود حضرت علی (ع) و با حضور دکتر محمدسالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران و محمود کلهری شهردار منطقه پنج از پلاک نامگذاری میدان شهید زینالی و چهارده پلاک دیگر رونمایی شد.
هاست