‌‌‌‌شهردارمنطقه یک در دورنگاه ارتباطات شهر تهران :
اهمیت به جایگاه روابط عمومی در مدیریت شهری، سازمان را فعال می کند
مدیران ارشد شهرداری با اهمیت دادن به جایگاه روابط عمومی در سازمان و مثمر ثمر دانستن همکاران روابط عمومی می توانند شهرداری را به سازمانی فعال و پویا تبدیل کنند.
logo-samandehi