جای مناسب برای تابلوهای خانه
اگر تعدادی قاب در اختیار دارید که مایلید در یک اتاق نصب شوند، بهترین روش جمع کردن آن‌ها در کنار هم و تشکیل یک مجموعه از قاب‌هاست.
طراحی یک اتاق مطالعه الهام بخش
نویسندگان، طراحان و هنرمندان و حتی دانشجویان جزء آن دسته از اقشار از جامعه اند که بخش عمده ای از اوقات روز را در خانه به سر برده و فعالیتهای و کارهای خود را در منزل انجام می دهند.
هاست