عیسی شریفی در پیچ آخر؟/ بررسی پرونده فساد مالی معاون شهرداری تهران در دوران قالیباف
مهم‌ترین پرونده حوزه شهری ایران و یکی از سنگین‌ترین پرونده‌های مالی چند سال گذشته، بدون حتی یک دادگاه علنی یا اطلاعات جزئی از سوی منابع رسمی مسیر پرحاشیه خود را طی کرد تا به مرحله صدور حکم برسد.
سهم الارث جنین چقدر است⁉️

سهم #الارث_جنین چقدر است⁉️ ⚜بر اساس قانون برای جنین هم میزان مشخصی ارث در نظر گرفته شده و تحت شرایطی خاص او ارث می‌برد. همانطور که افراد زنده و رشید از خانواده خود ارث می‌برند، جنین هم دارای حق ارث است و باید برای او ارث مشخص شود. ⚜البته شرط ارث بردن جنین زنده متولد

هاست