کدام زنان بیشتر طلاق میگیرند؟
محققان جنبه های مختلفی از زندگی ۳۰۰۰ زوج را مورد بررسی قرار دارند، از جمله استاندارد های مربوط به جشن عروسی، حقوق، مذهب، اهمیت ظاهر و موارد دیگر. همچنین بزرگترین علت طلاق این افراد را نیز بررسی کردند و متوجه شدند که ثروت افراد نقش بسیار مهمی در میزان طلاق گرفتن آن ها دارد.
تنبیه صحیح و مناسب نوجوان
تنبیه کردن نوجوانان به هر نحوی به هیچ وجه قابل قبول نیست، والدین باید از روش های صحیح و اصولی برای تنبیه نوجوانان استفاده کنند.
این اشتباهات همسرتان را هرگز نبخشید!!
در زندگی مشترک برخی از اشتباهات همسرتان را ببخشید تا آسیبی به رابطه تان وارد نشود اما اشتباهاتی هستند که تاثیر بدی در زندگی می گذارند و غیر قابل بخشش هستند.
نحوه رفتار درست با پدر شوهر
رفتار درست با پدر شوهر، باعث می شود تا شما زندگی آرام تری را تجربه کنید و احترام متقابل را از طرف والدین همسر دریافت کنید. وقتی شما به عنوان عروس به یک خانواده می روید ، با افراد جدیدی که همان خانواده شوهر هستند آشنا می شوید. مهم ترین این افراد والدین همسرتان هستند.
هاست