الگوهای مخرب زندگی زوج های امروزی
برخی از رفتارهای اشتباه و الگوهای مخرب بیشترین فشارهای روانی را در روابط زناشویی زوجین ایجاد می کنند و منجر به مشکلات و اختلافات بزرگتر در زندگی می شود.
چرایی و چگونگی عاشق شدن انسان
برای عاشق شدن چند مرحله وجود دارد و البته عواملی دیگری مانند شباهت، ظاهر متقارن، زل زدن به چشم یکدیگر و... در دوست داشتن و عاشق شدن نقش ویژه ای دارند.
آقا ؛ این عادت هات همسرت رو عذاب میده
مردان و زنان دارای عادات و رفتارهای متفاوتی در زندگی می باشند و بعضی از این تفاوت ها خانم ها را حسابی کلافه می کند. عادت هایی که از نظر زنان بدترین عادت های مردانه است.
برخورد صحیح با شوهر خاله زنک !
اگر همسرتان اخلاق زنانه ای دارد که شما را آزار می دهد می توانید با این راهکارهای مناسب او را به انجام کارها و رفتارهای مردانه تشویق کنید.
خوشبختی در زندگی زناشویی ساده می شود
زندگی موفق زناشویی راز و رمز پیچیده ای ندارد تنها کافیست بدانیم که ما انسان ها می توانیم با روش های درست و ماندگار زندگی عاشاقانه و زیبایی را برای خود و همسرمان بسازیم.
هاست