تأثیر رنگ در و دیوار بر مزاج انسان
نتایج یک مطالعه در حوزه طب سنتی نشان می‌دهد که استفاده از رنگ مناسب برای در و دیوار منزل، می‌تواند باعث بهبود حال افراد از طریق تغییر در مزاج آن‌ها شود.
فال روز پنج شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹

– فال روزانه در روز ۷ اسفند ۱۳۹۹ برای متولدین فروردین ماه امروز به یک انسان جدید تبدیل خواهید شد که تعجب همه را بر می انگیزد. گاهی اوقات تغییر پیدا کردن بهترین راه ممکن در زندگی است. سعی کنید رفتار ضد اجتماعی را در خودتان برطرف کنید. امروز می توانید دوباره به احساسات درونی خود

هاست