دعا و نماز مخصوص روز چهاردهم رمضان
یکی از بهترین زمان های مناسب برای خواندن دعا ماه مبارک رمضان می باشد، از این رو می توانید در هر روز از این ماه عزیز نماز و دعای مخصوص آن روز را بخوانید.
متن جدید و کوتاه تبریک سیزده بدر امسال

جملات و متن های کوتاه تبریک سیزده بدر سیزده بدر یکی از سنت های عید نوروز است و مردم در این روز به همراه خانواده های خود به طبیعت گردی می روند. در تاریخچه سیزده بدرآمده است که جمشید شاه در این روز خیمه و خرگاه هایی برپا می کرد و بارعام می داد، به

فال کودکان
کودکان متولد ماه های مختلف سال اگر دوست دارید بدانید چه خصوصیاتی دارند این مطلب را بخوانید.
هاست