نکات آبمیوه ای برای دیابتی ها
بیماری دیابت یکی از بیماری هایی است که بعد از ابتلا به آن باید تغذیه مناسبی را رعایت کنید. با این حال آیا نوشیدن آبمیوه برای دیابتی ها ضرر دارد؟
میوه بهتره یا آبمیوه ؟

خاصیت میوه بیشتر است یا آبمیوه ؟ بطور کلی میوه سالم تر از آبمیوه است، حتی اگر آب میوه تازه و طبیعی نیز باشد، باز هم میوه سالم تر خواهد بود. ممکن است تصور کنید از آن جایی که آبمیوه مستقیما از میوه گرفته می شود پس از لحاظ غذایی معادل با میوه خواهد بود،

هاست