آسارا نگین زمردین البرز جنوبی
بخش آسارا شهرستان کرج نگینی بر تارک سلسله جبال زیبای البرز جنوبی است که با قدمتی هزاران ساله، گوشه‌ای از تمدن ایران زمین را به تصویر می‌کشد.
هاست