یادآوری جیسون رضائیان به ترامپ: ایران در آستانه سقوط نیست

جیسون رضائیان طی یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست نوشت: ایران در آستانه سقوط نیست، چهاردهه پیش، زمانی که بزرگترین حضور دیپلماتیک جهان را در تهران داشتیم، نتوانستیم وقوع انقلاب را پیش بینی کنیم. گزیده یادداشت جیسون رضائیان را در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست بخوانید: ۱٫ مقام های دولت ترامپ می گویند که با سیاست فشار

هاست