طرحی متفاوت درباره اینکه در ایران بمانیم یا برویم؟
سخنان جنجالی سیدکاظم موسوی، نماینده اردبیل در مجلس واکنش‌های بسیاری به همراه داشت و در شرایطی که این روزها، مهاجرت و خروج از کشور از قشر ثروتمند و تحصیل‌کرده به اقشار متوسط جامعه رسیده، او در گفت‌وگویی اعلام کرد: «کسی که به دنبال آلات موسیقی و امیال شخصی است از ایران برود!». حالا محمدصالح رزم‌حسینی، کارتونیست معروف با انتشار طرحی به این اظهارات این نماینده مجلس کنایه زده.
هاست