غمگین‌ترین مرد دیشب همراه با سه پسرش
 این مرد با سه پسرش برای تماشای بازی آلومینیوم و نساجی از اراک‌ آمده بود، بعد از شکست آدم وقتی حال خودش بد است چطور از تهران تا اراک به سه پسر بچه بگوید که باقی زندگی هم اینطور‌ است، درست وقتی که فکر‌ می‌کنی شایسته بُردن هستی، می‌بازی ... اما زندگی ادامه دارد.
هاست