خانه پدریِ نویسنده‌ سرشناس ایرانی تخریب شد

به گزارش میهن نوین به نقل از خوزتاب: در پی اخطارهای متعدد به شهرداری منطقه یک و مالک جدید؛ سرانجام صبح امروز خانه احمد محمود نویسنده شهیر ایران در اهواز تخریب شد. ‌احمد محمود یکی از نویسندگان مطرح معاصر ایران است که ۱۸ سال پیش درگذشت. خانه پدری احمد محمود جایی که او کودکی و

هاست