رمزگشایی از چرایی سقوط شاخص کل بورس در روزهای اخیر

رمزگشایی از چرایی سقوط شاخص کل بورس در روزهای اخیر دلایل ریزش بازار به مراتب بیشتر بوده و شاید اگر بازار بتواند بر مبنای دلار نیمایی ۲۰ هزار تومان تحلیل‌های خود را استوار کند، قیمت‌های فعلی را هضم کرده و تا زمانی که نگاه ما به ارز نیمایی تغییر نکند، در ارزندگی بازار دچار تردید

هاست