ابلاغ تعطیلی ادارات استان تهران از فردا

استاندار تهران خبر داد ابلاغ تعطیلی ادارات استان تهران از فردا استاندار تهران از ابلاغ تعطیلی ادارات استان از روز شنبه ۸ آذرماه سال جاری خبر داد. انوشیروان محسنی بندپی درباره تعطیلی ادارات استان تهران از فردا(شنبه) ۸ آذرماه گفت: تصمیمات سازمان امور اداری و استخدامی کشور دائر بر تعطیلی ادارات از شفافیت و صراحت کافی برخوردار

دورکاری کارکنان و طرح ترافیک جزو پیشنهاد محدودیت‌های جدید کرونایی نیست
استاندار تهران با اشاره به اینکه دستگاه‌هایی که امکان دورکاری دارند و افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند می‌توانند از دورکاری استفاده کنند، گفت: دورکاری کارکنان و لغو طرح ترافیک جزو پیشنهادات اعمال محدودیت‌های جدید کرونایی نیست.
استاندار تهران: نانوایی ها و سوپرمارکت ها تعطیل نخواهند شد

استاندار تهران: نانوایی ها و سوپرمارکت ها تعطیل نخواهند شد معاون استاندار تهران گفت: در ایام پیش رو به هیچ عنوان نانوایی ها، سوپرمارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای در استان تهران تعطیل نمی شوند. محمد امامی امین  بیان کرد: در ایام پیش رو به هیچ عنوان نانوایی ها، سوپرمارکت ها و فروشگاه های

هاست