عضو طالبان: سیستم دمکراتیک نه، تنها شرع اسلام
 وحیدالله هاشمی، فرمانده ارشد طالبان به رویترز گفته که سیستم دمکراتیک پایگاهی در افغانستان ندارد و شاید حکومت شورایی اداره امور در افغانستان را بر عهده گیرد. او هبت‌الله اخوندزاده را رئیس احتمالی شورا معرفی کرده است.
تحقیق در مورد شباهت ها و تفاوت های آثار معماری ایران قبل و بعد از اسلام

برای تحقیق در مورد شباهت ها و تفاوت های آثار معماری ایران قبل و بعد از اسلام بهتر است ابتدا با سبک معماری اسلامی آشنا شده و این دو دوره مهم تاریخی را با هم مقایسه کنید.  ایران از نظر معماری و آثار تاریخی زبانزد است و تحت تاثیر دوره‌های مختلف بوده است. به طور

هاست