۱۰ راه جالب برای تحریک هورمون شادی

راه های طبیعی برای تحریک هورمون های شادی همه ی احساسات انسان مثل صلح، لذت، سوگواری یا عصبانیت با هورمون ها و انتقال دهنده های عصبی کنترل می شود، حتما مشتاقید بدانید که انتقال دهنده های عصبی چه هستند؟ انتقال دهنده های عصبی ماده شیمیایی مغز هستند که اطلاعات را بین مغز و بدن انتقال میدهند و

تغییر حال بد به خوب در ۱۵ دقیقه

زندگی پرمشغله است و فراموش کردن کارها بسیار آسان . وقتی که بیشتر زمان صرف کار کردن و رسیدگی به امور خانواده می شود، بیشتر مردم دوست دارند روزشان دست نخورده باشد و فقط با آرامش کارهایی را که می خواهند انجام دهند. در دنیایی که هر کسی درگیر این شلوغی ها می شود می

هاست