تصویری از انتخابات که دوباره بازنشر شد!
در زیر تصویری تامل‌برانگیز از تجمع حامیان رئیسی در میدان فلسطین تهران در انتخابات ۱۴۰۰ را می‌بینید که با راه‌اندازی مجدد گشت ارشاد طی روزهای اخیر در فضای مجازی بازنشر و مورد انتقاد قرار گرفت.
هاست