شهادت جودوکار ایرانی همراه با شهید محسن فخری‌زاده

شهادت جودوکار ایرانی همراه با شهید محسن فخری‌زاده حامد اصغری، محافظ جوان محسن فخری زاده، دانشمند برجسته صنایع دفاعی کشور، که در تاریخ هفتم آذرماه در کنار او با حمله مهاجمان تروریستی به شهادت رسید، از ورزشکاران رشته جودو بود. سایت فدراسیون جودو نوشت: امروز که ایران اسلامی درغم شهادت یکی از خدوم ترین مدیران لایق

هاست