باران در راه است

باران در راه است فریبا گودرزی به بررسی وضعیت جوی چند روز آینده کشور پرداخت. میزان: فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی به پیش بینی چند روز آینده هوا پرداخت و گفت:با ورود سامانه بارشی که دیشب وارد کشور شده امروز در برخی نقاط استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی همینطور برای کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان،

هاست