بورس آماده برای یک رشد قابل قبول

بورس آماده برای یک رشد قابل قبول بازار ارز و سکه در آواخر دومین هفته آذر ۹۹ روند صعودی داشت که این افزایش قیمت با شیب ملایمی همراه بود و بازار سرمایه همانند هفته گذشته شاهد رشد شاخص کل بود. باشگاه خبرنگاران:در دومین هفته آذر ۹۹ بازار سکه و ارز به طور کلی روند صعودی

هاست