بازار تهران تعطیل شد
تغییر وضعیت مجدد کرونایی در پایتخت و ورود آن به وضعیت قرمز موجب تعطیلی بازار بزرگ تهران شد.
استاندار تهران:
بازار تهران و اماکن مذهبی از فردا باز هستند

استاندار تهران: بازار تهران و اماکن مذهبی از فردا باز هستند استاندار تهران درباره فعالیت مشاغل گروه دو از روز شنبه توضیحاتی داد. انوشیروان محسنی بند پی، استاندار تهران با اشاره به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا درباره نحوه فعالیت مشاغل و کسب و کارها از روز شنبه اظهار کرد: از فردا مشاغل گروه

هاست