انتشار اسامی ابربدهکاران؛ باز هم مثل همیشه؟
روز گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد که بانک ملی اسامی بدهکاران کلان خود را اعلام کرده است. اتفاقی که یکی از وعده‌های سید ابراهیم رئیسی برای مقابله با فساد بود اما این کار در مقاطع مختلفی بدون حصول به نتیجه مشخصی انجام شده است.
هاست