برج شگفت‌انگیز تهران، با امکاناتی که هوش از سرتان می‌برد
 باور کردنش آسان نیست، اما حقیقت دارد. در شرایطی که طبقه متوسط و پایین جامعه از نداری و گرانی به فغان آمده‌اند، هر روز شاهد نمایش تازه‌ای از ثروتمندان هستیم. مانور‌های حیرت‌انگیز تجمل که بابتش تنها می‌توان انگشت به دهان برد و به شعار‌های عدالتجویانه‌ای اندیشید که روزی قرار بود این کشور را زیر و بالا کند و هنوز هم از زبان عده‌ای مدعی نیفتاده است.
هاست