اقرار روح الله زم به نقش داشتن در شکل گیری شورای ۲۹ رسانه برانداز/ متهم: بنی صدر و اردشیر امیرارجمند در فرانسه محافظ دارند

چهارمین جلسه محاکمه مدیرکانال آمدنیوز اقرار روح الله زم به نقش داشتن در شکل گیری شورای ۲۹ رسانه برانداز/ متهم: بنی صدر و اردشیر امیرارجمند در فرانسه محافظ دارند چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات روح الله زم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه،

هاست