جدا کردن کودک از تبلت به شیوه ی والدین موفق

چگونه باید موبایل و تبلت را از کودک جدا کرد؟ امروزه تکنولوژی بخشی از زندگی ما شده است و ممکن است ما را از انجام برخی کارهای مان باز دارد. کودکان نیز از رفتار ما الگو می گیرند و متاسفانه استفاده از رسانه هایی چون موبایل، تبلت و رایانه مانع از پیشرفت آن ها می شود. اگرچه

چند توصیه بچه داری در ایام کرونا
مراقبت از نوزاد در ماه های اول تولد، کار سخت و پر استرسی است و باید از دیگران کمک بگیرید اما ویروس کرونا و قرنطینه این دوران را برای مادران جدید دشوار تر کرده است.
راز کشف استعداد کودک از روی حرکاتش
برای کشف استعداد کودکان روش های مناسبی وجود دارد، همچنین برای کشف استعدادهای کودک باید در ابتدا از این موضوع مطلع باشید که کودکتان به چه چیزی علاقه دارد.
هاست