با ورزش کردن این ۷ بیماری روانی را از خود دور کنید

با ورزش کردن این ۷ بیماری روانی را از خود دور کنید ورزش نه تنها برای بهبود سلامت جسمی مفید است، بلکه به عنوان نوعی دارو برای بسیاری از چالش های سلامت روان می تواند نقش داشته باشد. اگرچه ورزش کردن باعث افزایش خلق و خو و بهبود سلامت روان می شود، در حالی که

هنردرمانی چیست و چگونه به مردم کمک می‌کند؟

هنردرمانی به معنی استفاده از هنر برای درمان اختلالات روانی و بهبود سلامت روان است. ثابت شده است هنر، فرایند ایجاد آن یا حتی مشاهده آثار هنری دیگران، می‌تواند به افراد در کشف و بیان خود کمک کند.  آیا می‌دانید کشیدن یک گل روی کاغذ یا حتی خط خطی کردن با مداد می‌تواند به شما

هاست