ورزش پیشنهادی برای بیماران پارکینسون

بهبود و کنترل وضعیت بیماران پارکینسونی با ورزش همانطور که می دانید ورزش و فعالیت بدنی برای اکثر گروه های سنی مفید است. ورزش به بهبود خواب، تقویت عضلات و مفاصل، کاهش استرس، افسردگی، بهبود حالت بدن و حفظ تعادل در راه رفتن افرادی که مبتلا به پارکینسون هستند کمک می کند، اما انتخاب نوع ورزش در این

هاست