کشف اثر تاریخی زیرزمینی در متروی مشهد صحت دارد؟
مسئول ثبت آثار ملی اداره‌ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان رضوی گفت: به هیچ عنوان مشخص نیست که ادعاهای مطرح شده، در خصوص کشف شهر زیرزمینی صحت پیدا می‌کند و اینکه این منطقه با اصالت همراه خواهد بود یا خیر. تا منطقه بررسی نشود، نمی‌توان پاسخ قطعی برای این مورد داشت.
بازسازی چهره زنی که ۸۰۰ سال قبل زندگی می‌کرد
محققان با استفاده از بقایای استخوان‌های زنی که در دوران قرون وسطا در نروژ زندگی می‌کرد، توانستند مدلی واقعی از او را بسازند. مدلی ۳‌بعدی و در اندازه واقعی از زنی با لبخندی بزرگ روی چهره و عصایی در دست، کاملاً شبیه به یک پیرزنِ امروزی است که در محله‌اش در حالِ قدم زدن است. این زن واقعاً ۸۰۰ سال قبل در نروژ زندگی می‌کرده است و این مدل نیز بر اساسِ بقایای استخوان‌های او بازسازی و در اندازه واقعی تبدیل به مجسمه شده است.
۱۰ فرد ثروتمند گذشته که میلیاردرهای مدرن را کوچک جلوه می دهند

بعضی اوقات، به نظر می رسد میلیاردرهای امروز مانند بیل گیتس یا وارن بافت ثروتمندترین مردمی هستند که تاکنون زندگی کرده اند. اما حتی اگر شخصیتهای تاریخی مانند الکساندر کبیر ، چنگیز خان ، پادشاه سلیمان ، بسیاری از امپراتورهای رومی و فرعون های مصر را در نظر نگیریم (زیرا اطلاعات دقیقی در مورد ثروت های

هاست