تجاوز به دختر تهرانی در اتاق پرو مانتوفروشی

دختری که در مانتو فروشی کار می کرد توسط فروشنده فروشگاه که پسری جوان بود مورد آزار و تجاوز قرار گرفت. مسئله وقتی مهم شد که دختر فهمید که حامله است، وی دست به خودکشی زد. به گزارش میهن نوین به نقل از خبر فوری یک دختر که در مانتو فروشی کار می کرد که

هاست