رنگ مو آبی را چطور ترکیب کنیم

آموزش ترکیب رنگ مو آبی یکی از رنگ موهای فانتزی جذاب و پرطرفدار، رنگ مو آبی است. که از روشن به تیره میتوانید رنگ های آبی یخی قطبی ، فیروزه ای ، اقیانوسی و سورمه ای را انتخاب کنید. معمولا کسانی که از رنگ های تکراری خسته شده اند به سراغ رنگهای فانتزی و به

هاست