سفر به مشهد در ایام تعطیلات نوروز ممنوع شد

مهدی قلیان: سفر به مشهد در ایام تعطیلات نوروز ممنوع شد معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در ایام تعطیلات نوروز مسافرت در شهرهای زرد مسافر پذیر از جمله مشهد ممنوع است. مهدی قلیان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هم اکنون ۱۲ شهرستان خراسان رضوی که بیشتر آنان پرجمعیت هستند در وضع

چگونه برای عید برنامه ریزی کنیم؟
عید می تواند یکی از بهترین زمان ها برای برنامه ریزی تحصیلی باشد که در ادامه این مقاله به برخی از شرایط استفاده از این تعطیلات خواهیم پرداخت.
هاست