ادعای تماس تهدیدآمیزِ ایران با امارات درباره آمریکا

به گزارش میهن نوین به نقل از پایگاه خبری انتخاب: میدل ایست آی مدعی شد که ایران به امارات گفته است که در صورت هرگونه حمله آمریکا، این کشور را مورد هدف قرار خواهد داد! میدل ایست در ادامه ادعای خود آورده است: یک منبع بلند پایه در امارات به ما گفت که ایران مستقیما

هاست