ورزش و تناسب اندام تمرینات ورزشی اشتباهات ورزشی که میتواند شما را بیمار کند

قتی صحبت از ورزش می شود شاید شنیدن نام بیماری در کنار آن کمی عجیب باشد اما ورزش می تواند برای شما مفید باشد و همچنین گاه به سلامتتان آسیب وارد کند. ترسناک ترین بخش تمرین این است که نتیجه ی کار تمام سختی های شما را نادیده بگیرد و مطلوب و ایده آل نباشد.

تمرین دست برای پیانو ورزش و تناسب اندام گوناگون تمرینات ویژه تقویت دستها برای نوازندگان پیانو

زمانی که پیانو می نوازیم، چالاکی و چابکی دست ها و انگشت ها تاثیر بسیار مهمی در این مهارت دارد. برای افزایش انعطاف و قدرت در این قسمت، باید از تمرینات و کشش های دست هنگام نواختن استفاده کنید که با این کار یک قدم به حرفه ای شدن نزدیک می شوید.   روش اول:تمرین

هاست