معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران:
منطقه 5 بیشترین پروژه های اولویت دار و توسعه محلی را داراست
مصطفی سلیمی معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران در مورد بازدید خود از پروژه های منطقه 5 با مطلوب ارزیابی کردن خدمت رسانی شهرداری این منطقه به شهروندان گفت: منطقه 5 از جمله مناطقی هست که بیشترین پروژه را چه پروژه های اولویت دار و چه توسعه محلی را داراست و امیدواریم که تا دو ماه آینده به بهره برداری کامل رسیده و مردم از آن بهره مند شوند.
محمود کلهری خبر داد:
اجرای ۱۴۵ پروژه توسعه محلی در سال ۱۴۰۰ در منطقه ۵ تهران
محمود کلهری شهردار منطقه 5 مهمترین برنامه امسال در این منطقه را توجه ویژه به پروژه های توسعه محلی دانست و گفت: با نظر شورایاران و برای جلب رضایت شهروندان،اجرای 145 پروژه توسعه محلی در برنامه این منطقه برای سال 1400 قرار دارد.
شهردار منطقه5 خبر داد:
طراحی ۱۴۵پروژه توسعه محلی برای سال ۱۴۰۰
محمود کلهری شهردار منطقه 5 تهران با بیان اینکه محوریت اصلی برنامه های سال آینده این منطقه اجرای پروژه های توسعه محلی مدنظر شهروندان است گفت: در سال 99 اقدامات موثری در سطح منطقه صورت گرفت که توجه به موضوعات شهروند مداری و سلامت شهروندان در اولویت قرار داشت و برای سال 1400 اجرای 145 پروژه توسعه محلی پیش بینی شده است.
هاست