تولید داروی سرطانزای رانیتیدین متوقف شد

تولید داروی سرطانزای رانیتیدین متوقف شد وجود ماده ای به نام NDMA در این دارو باعث ریکال آن در آمریکا شد و اکنون سازمان غذا و داروی ایران نیز دستور توقف تولید و توزیع این دارو را صادر کرده است. توقف تولید داروی رانیتیدین تسنیم:رانیتیدین دارویی است که با کاهش میزان اسید معده باعث کاهش سوزش سر دل در

هاست