مهدی طارمی در تیم منتخب هفته لیگ برتر پرتغال

مهدی طارمی در تیم منتخب هفته لیگ برتر پرتغال مهدی طارمی مهاجم ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه پورتو در تیم منتخب سیزدهم لیگ پرتغال قرار گرفت. خبرورزشی: سازمان لیگ فوتبال پرتغال یک نظرسنجی به راه انداخت تا تیم منتخب هفته سیزدهم لیگ پرتغال را انتخاب کند. به این ترتیب امروز با اتمام نظرسنجی تیم منتخب

هاست