فقیر و ثروتمند ایرانی چه می‌خورند؟
 مرکز آمار ایران در گزارشی تحلیلی از وضع مصرف و هزینه سالانه کالاها و خدمات مشمول یارانه در بازه زمانی بین سال‌های 95تا 99در میان خانوارهای فقیر و ثروتمند پرده‌برداری کرد.
دلایل اینکه ثروتمند نمی شویم چیست؟

دلایل اینکه ثروتمند نمی شویم چیست؟ چرا ثروتمند نمی شویم؟ این سوالیست که بسیاری از افراد در سر دارند و پاسخ آن کارها و افکار اشتباهی است که مانع پیشرفت و پولدار شدن آن ها می شوند. ۸ ویژگی روحی و روانی که پاسخ سوال چرا ثروتمند نمی شویم است اکثر مردم آرزوی رفاه و زندگی خوب

هاست