جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران:
اگر امام دستور می‌داد با صدام و ریگان هم جلسه می‌گذاشتیم

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران: اگر امام دستور می‌داد با صدام و ریگان هم جلسه می‌گذاشتیم جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: اگر امام دستور می‌داد با صدام و ریگان هم جلسه می‌گذاشتیم، وقتی امام دستور داد مأموم نظری نمی‌دهد. سردار فدوی در برنامه «قرن ۱۴» شبکه افق گفت: اگر امام راحل دستور می‌داد با

هاست