حل مشکلات در طول خواب!
تحقیقات جدید دانشمندان نشان داده که خوابیدن یا چرت‌زدن می‌تواند به مغز برای یافتن راه‌حل مسائل کمک کند.
هاست