تو لبخند افسونگر کدام نسلی…

تو لبخند افسونگر کدام نسلی… حاج‌قاسم همیشه حبیب بوده، حبیب پدرومادر، حبیب رفقا، حبیب لشگر ۴۱، حبیب رهبر، حبیب فرزندان شهدای‌حرم‌ودفاع‌مقدس، حبیب بچه‌های مقاومت و حبیب سیدالناشهید که با مرگ خونینش عاشورا را زنده کرد. خبرگزاری مهر،رضا شاعری: جنگ با ما چه کرد با خانواده دوستان و هموطنان ما، با همسایه‌های دیوار به دیوار مان، سال‌ها از

هاست