زیرساخت ها برای آموزش مجازی فراهم نیست

حسین حق‌وردی  در گفتگو با خبر فوری تاکید کرد: حتی در مناطق اطراف تهران خانواده هایی هستند که به گوشی هوشمند دسترسی ندارند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در مناطق سفید کلاس ها به صورت حضوری برگزار میشود و عمدتا مناطق محروم سفید هستند. منبع : خبرفوری

هاست