راغفر: گروهی برای براندازی کشور برنامه دارند
 حسین راغفر می‌گوید امیدواری مهمترین عنصر خروج جامعه از بحران کنونی خواهد بود اما باید به یاد داشت که کشور در شرایط بحرانی و اضطراری قرار دارد و دولت اگر فکر می‌کند با ادامه خصوصی‌سازی‌ها، این فساد دامن‌گیر، می‌تواند اقتصاد کشور را مرتفع کند، سخت در اشتباه است.
هاست