رَپرِ مشهور از اتهام قتل عمدی تبرئه شد
حمید صفت، رپر معروف که از مدتی قبل به اتهام قتل پدرخوانده‌اش بازداشت شده و یک مرتبه به قصاص محکوم شده بود با رای قضات دادگاه کیفری یک استان تهران از اتهام قتل عمد تبرئه شد، تا امیدهایش برای آزادی پررنگ شود.
حمید صفت دستگیر شد
پرونده کیفری حمید صفت، خواننده رپ پس از صدور کیفرخواست جدید وارد مرحله تازه ای شده است. او متهم به قتل عمد شده است.
علت دادگاه رفتن حمید صفت افشا شد

امروز صبح خواننده رپ جنجالی به علتی که تاکنون نامعلوم بود، دوباره به دادگاه احضار شد. خبرنگارانی که امروز برای پوشش محاکمه نجفی به دادگاه کیفری یک استان تهران رفته بودند، با حمید صفت در راهروی دادگاه رو به رو شدند.در حالی که به نظر می رسید او در رابطه با پرونده قتل همسر مادرش

هاست